Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.073-5237-C01 по процедура – BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: Вендинг партнерс ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.07.2020 г.
Край: 27.10.2020 г.